עו”ד לצוואות

עו”ד לצוואות

עו”ד לצוואות ומשפחה, זיו בייטל, נחלץ לעזרתך!

תחום הצוואות והירושות קרוב ללב של כל אחד ואחת מאיתנו. אחרי הכול, במהלך החיים אנו נתקלים בצוואות לעיתים קרובות, עקב אובדן של אדם יקר לליבנו או צורך לבסס צוואה מסודרת, כדי להגן על עצמנו ועל קרובי משפחתנו.

דיני הצוואות והירושות מסייעים להסדיר למי וכיצד המנוח מתכנן להעביר את רכושו מבעוד מועד וללא עוררין, כדי שהחלוקה תתבצע בהתאם לרצונו ללא פרשנויות או פשרות. למרות החשיבות העצומה של הכנת צוואה, רבים האנשים שדוחים את הקץ, אינם פונים אל עו”ד לצוואות ועקב כך מציבים את המשפחה במצב ביש לאחר שחוו את הגרוע מכל.

כל עורך דין לצוואה ימליץ לכם להשתדל ולהכין צוואה מוקדם ככל האפשר, בכדי למנוע שסע משפחתי ולהבטיח שרצונכם יתממש במלואו בבוא העת.

מה ההבדל בין צוואה לירושה?

בעוד שצוואה מהווה מסמך אישי שנכתב על ידי המנוח מבעוד מועד במטרה לחלק את ממונו ומטלטליו בהתאם לרצונו, דיני ירושה מביאים לחלוקת הרכוש והכספים של המנוח בהתאם לחוק משפטי ידוע מראש, שאין עליו עוררין במקרה ולא קיימת צוואה.

כתיבת צוואה

במילים אחרות, ללא צוואה בני המשפחה תלויים בסדר היורשים הנקוב בדיני חוק הירושה בלבד, ולא יוכלו לבצע חלוקה אחרת של הממון והנכסים אלא אם כן יפנו לבית משפט. יש לציין שכל עורך דין צוואות ממליץ למנוע את כאב הראש ולערוך צוואה מוקדם ככל האפשר, שכן תיקים שחולקים על חוק הירושה לא מתקבלים לעיתים קרובות ומאוד קשה לערער בנושא זה.

מהו סדר היורשים בירושה?

סעיף 10 בחוק הירושה קובע כי הממון והמיטלטלין של המנוח יחולקו ליורשים לפי סדר ספציפי, המתייחס לקרבה משפחתית למנוח.

היררכיית היורשים היא כלהלן:

  • בני זוג של המנוח לפי חוק
  • ילדי המנוח
  • הוריי המנוח
  • אחיו של המנוח  

במידה ולמנוח אין קרובי משפחה, ממונו יועבר למוסד האפוטרופוס הכללי, שם הוא נותר קפוא במשך מספר שנים, כך שבמקרה ויצוץ קרוב משפחה הוא עדיין יחכה לו. לאחר תקופה המוקצבת בחוק, מלוא סכום הירושה מועבר למדינה במלואו.

במקרים מעין אלו, עורך דין צוואה וירושה לא יוכל לסייע ולערער על אובדן הירושה, מאחר והזמן הנקוב לפי החוק תם. אם יקום יורש לאחר הזמן הנקוב, יהיה עליו לקבל אישור מיוחד לערער על אובדן הירושה מרשם הירושה עצמו.

כיצד מממשים ירושה?

במידה ויורש מעוניין לממש צו ירושה, עליו לפנות לרשם ענייני הירושה ולהגיש דרכו בקשה לקיום צו ירושה. זאת משום שיתכן והמנוח השאיר צוואה, וכל צוואה מופקדת בחסותו של רשם הירושה. אם אכן קיימת צוואה בידו של רשם הירושה, היא תתגלה בעקבות הבקשה ותביא לחלוקת הממון והנכסים בהתאם לכללים שנוסחו בצוואה.

במידה ולא תימצא צוואה על ידי רשם ירושה או עורך דין צוואות יש להמתין עד לקבלת צו ירושה מידי רשם הירושה. צו הירושה מהווה הצהרה חוקית המאשרת כי ליורשים מותר לקבל את חלקם בהתאם לחוק ומוכיחה כי הם יורשיו החוקיים של הנפטר.

רוב הפעמים, יש המתין בין חודש ועד לשלושה חודשים לקבלת האישור. לאחר שמתקבל האישור, נחשף היקף הנכסים הכלולים בירושה ואופן חלוקתם.

התנגדות כלפי צו ירושה

ניתן לבטל צו ירושה במידה ואכן קיימת צוואה של המנוח שעדיין לא התגלתה או במקרה וישנם יורשים לפי חוק שאינם מוזכרים בבקשה לצו ועקב כך, אין בידם את האישור לממש את חלקם בירושה.

ניתן להתנגד למימוש צו ירושה כדין תוך 14 ימים מיום פרסומו של הצו ברשומות. לאחר הגשת התנגדות על ידי עורך דין לענייני צוואה או באופן עצמאי, נערך בירור בנושא בבית המשפט לענייני משפחה ובתומו, ניתן לבחון אם העילה לביטול צו הירושה היא בת-קיימא.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי מסודר שנערך על די עורך דין צוואות במטרה להבטיח שהנכסים והכספים של כל אדם יועברו לאנשים שחשובים לו באמת ושהוא מעוניין שיקבלו אותם. במסמך, על בעל הצוואה לקבוע ללא פרשנויות מהם המיטלטלין והממון שברשותו, ומה וכמה הוא מעוניין להעביר לכל אחד ואחת מן הקרובים אליו.

לכל אדם ואישה ישנה הזכות לכתוב צוואה

וכיום אף יש לציין כי יותר ממומלץ לכתוב צוואה מבעוד מועד, כדי להבטיח שכל פריט ופריט יעשה את דרכו לידיים הנכונות.

עריכה של צוואה מספקת לבעליה את ההקלה והביטחון כלפי מה שיקרה לרכושו לאחר מותו. בנוסף, היא מספקת לבעל הצוואה מקום להשאיר מסר רגשי ואוהב לאנשים הקרובים אליו במקרה כזה כמו מכתב פרידה או סרטון שהיורשים תמיד יוכלו לצפות בו ולהוקיר לעד.

צוואה היא מסמך דינאמי עד למותו של בעליה, ובאפשרותו לערוך אותה ולשנות אותה כראות עיניו בכל עת דרך עורך דין צוואות וירושות.

חוקים חריגים ליורשי הצוואה

יורשי צוואה המואשמים בתיק פלילי לא בהכרח יורשו לממש את הצוואה, גם אם צוינו כיורשים בצוואה המאושרת לפי חוק. במקרים מעין אלו, מומלץ לפנות אל עורכי דין צוואות לבירור מעמיק בנושא.

כיצד ניתן לערוך צוואה?

לפי החוק, ישנן ארבע דרכים לפיהן ניתן לערוך צוואה שתקבל תוקף מלא בעיני החוק במקרה הצורך. חשוב להקפיד ולבחור באחת מן הדרכים הללו בלבד, שכן צוואה שתיעשה בצורה אחרת לא תתקבל על ידי בית המשפט, תיחשב לפסולה ותביא להפעלה אוטומטית של חוק הירושה.

כתב יד

ניתן לכתוב את הצוואה יחד עם עורך דין ירושות וצוואות בכתב יד. בכדי לייצר מסמך בכתב יד בעל תוקף משפטי, יש להקפיד לציין את תאריך כתיבת הצוואה ולחתום עליה מספר פעמים. אם מבצעים תיקונים או משנים מילה, יש לחתום לידה בכדי לוודא שהתיקון נעשה על ידי בעלי הצוואה בלבד.

סוג זה הוא סוג הצוואה הנפוץ ביותר כיום, אך יש לציין כי מאחר והיא כתובה בכתב יד, מאוד קשה לאמת את אמינותה. בסופו של דבר, כל אחד יכול לחתום במקום בעלי הצוואה על ידי זיוף חתימתו, ועקב כף לפגוע ביושר הצוואה.

כתוצאה מכך, ההמלצה הרווחת היא לערוך צוואה בפני עדים בלבד.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים היא הצוואה המהימנה ביותר בעיני בית המשפט, משום שהיא נערכת בפני שני אנשים שהמצווה קבע אותם כעדים לצוואה שלו.

פעמים רבות, אחד העדים יכול להיות עורך דין לענייני צוואות וירושות. לכאן או לכאן, חשוב ששני העדים הנבחרים לא יהיו רשומים בצוואה בשום צורה שהיא ואינם אחד מן היורשים החוקיים של בעלי הצוואה, בכדי להבטיח את יושרה של הצוואה.

נוכחות העדים היא חיונית: היא זו שמבטיחה כי הצוואה אכן אותנטית ונכתבה מתוך רצון למלא את משאלתו האחרונה של בעלי הצוואה ולא מתוך שום מניע אחר באשר הוא.

צוואה בפני רשות

אפשרות מהימנה נוספת היא לפנות ישירות אל רשם הירושה, בית המשפט לענייני משפחה, בית דין דתי או נוטריון ולערוך צוואה דרכו. מאחר והגורם המאשר את הצוואה מהווה חלק מן הרשות המשפטית, בעלי הצוואה יכולים להיות רגועים ולדעת שהכתוב בצוואה אכן יתממש מילה במילה, מרגע אישור החתימה של הרשות הנבחרת.

ניתן לערוך צוואה בפני נציג הרשות המשפטית בעל פה או לחלופין להעביר מסמך מסודר בכתב לידי נציג הרשות המשפטית. לאחר קבלת המסמך, על הנציג לאשר כי הצוואה תקינה, ערוכה ולמסור אותה לידיים המתאימות.

אפשרות נוספת היא להעביר את הצוואה אל עורכי דין ירושות וצוואות שידאגו להעביר את הצוואה לרשם הירושה ולחתימתה ואישורה על ידי הרשם באופן אישי.

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה היא צוואה חריגה, שניתן לבצע רק במקרה ובו בעלי הצוואה מצוי במצב פיזי או נפשי לא טוב וקיימת בהילות להכנה ואישור של הצוואה דרך עורך דין מומחה לצוואות או על ידי כל גורם רשות משפטית אחר.

יש לדקלם את הצוואה בפני שני עדים, ועל העדים לתעד את תוכן הצוואה, הנסיבות בהן ניתנה ואת אישורם כי תוכן הצוואה אכן תואם לנאמר על ידי בעליה. לאחר מכן, על העדים לפנות במהרה לרשם הירושה ולדאוג לקבל אישור מלא של מסמך הצוואה.

יש לציין כי עריכת צוואה מסוג זה היא חריגה, ואם אין סיבה קריטית ליצירתה הסיכויים גבוהים שלא יתקבל אישור מידי רשם הירושה. עריכת צוואה על ידי עורך דין בצורה מסודרת תמיד תקבל אישור מהיר על ידי רשם הירושה, לכן מומלץ להקדים את המאוחר ולערוך צוואה לפני שבכלל מגיעים למצב ביש שכזה.

כיצד מממשים צוואה?

תהליך מימוש הצוואה יחסית דומה לתהליך מימוש הירושה. גם במקרה זה יש לפנות לרשם הירושה במטרה מלא צו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה ואיתור הצוואה על ידי הרשם, יתקבל האישור המתאים ויינתן זמן מה שבמהלכו אחרים יוכלו להתנגד לצו הצוואה.

במידה ואיש לא התנגד לצו, יהיה ניתן לממש את הצוואה וכל אחד מן היורשים הרשומים בצוואה יקבל את חלקו בהתאם להחלטת המנוח מבעוד מועד.

כיצד מגישים התנגדות לצוואה?

במידה וישנה התנגדות לצוואה, ניתן להגיש אותה לרשם הירושה תוך 14 יום ממועד פרסומה. התנגדות לאחר 14 ימים מצריכה אישור מיוחד מבית המשפט או רשם הירושה עצמו.

במקרה ומתועדת התנגדות לירושה, יתנהל דיון בבית המשפט לענייני משפחה במטרתו לקבוע אם הצוואה תקפה או מבוטלת בחלקה או במלואה. לכל איש ניתנת הזכות להתנגד לצו צוואה, כל עוד הסיבה לכך היא אכן לגיטימית. התנגדויות שמתקבלות לרוב מתייחסות לחתימה על צוואה מתוך הכרח או בראש שאינו צלול, לפגמים בצוואה שניתנים לערעור, לסתירות מהותיות או לחוסר בהירות בתוכן הצוואה.

עורך דין התנגדות לצוואה מסייע לפעול במקרה של צורך בהליך התנגדות לצוואה, ומתוך ידע והיכרות מעמיקה עם המסמך יכול לאתר ליקויים ובעיות בצוואה יותר בקלות.  

כמה עולה לערוך צוואה אצל עו”ד לצוואות?

מחיר צוואה אצל עורך דין משתנה בהתאם למורכבות הצוואה ואורכה. צוואה בסיסית לרוב נעה מ- 2,000 ₪ ומעלה בממוצע, ועשויה להגיע למחירים גבוהים יותר ככל שמלאכת הצוואה היא מעמיקה יותר.

לסיכום, צוואה הוא מסמך חיוני שחשוב לערוך מבעוד מועד בכדי להימנע מוויכוחים מיותרים ולהבטיח שהנכסים והממון שלכם יעשו את ידם לידיים המתאימות בעת הנכונה.

נכון, לא פשוט להעלות על הדעת מחשבות מעין אלו, אך היערכות למקרים כאלו מראש על ידי הכנה של צוואה המאושרת לפי חוק לא רק מבטיחה שאתם יכולים להיות רגועים ושהנכסים שלכם יחולקו בהתאם לרצון ליבכם, אלא גם שהחלוקה תתבצע ללא עוררין ותשמור על לכידות המשפחה.

נושאים בעמוד זה:
תוכן עניינים

קבעו עוד היום פגישת ייעוץ

ללא עלות:​

משרד עורכי דין זיו בייטל​

זיו בייטל - עורך דין גירושין מומלץ

.Ziv Beitel & Co
Law Firm

ניסיון רב בדיני
גירושין ומשפחה

מעל 23 שנות נסיון

מאות הצלחות
בתיקי גירושין

מוביל בארץ
בתחומי המשפחה

מאמרים נוספים

עו”ד דיני מקרקעין

בעלים של נכס בת”א? הנכס שלכם מיועד לפינוי בינוי? תהליך פינוי בינוי הינו תהליך מורכב היכול להימשך שנים רבות על לקבלת כל האישורים הנדרשים לתהליך

קרא עוד »

חוק פיצויי פיטורים

רוצים לדעת האם מגיע לכם פיצויי פיטורין? חוק פיצויי פיטורים מתייחס לכל עובד שכיר בישראל ומציין את הזכויות הסוציאליות שלו הנוגעות לפיטורין. הסכום של פיצויי

קרא עוד »

רישום זכויות במקרקעין

קרובים לסגירת עסקת נדל”ן? צריכים סיוע ברישום הזכויות בנכס? עסקת מקרקעין צריכה להסתיים ברישום זכויות במקרקעין לבעלים החדשים, כאשר הרישום הוא בעל חשיבות רבה על

קרא עוד »

עו”ד דיני חוזים מקרקעין

נמצאים לקראת חתימת הסכם מכר לרכישת נכס? רכישת נכס בישראל זוהי כנראה ההשקעה הכי גדולה שתעשו במהלך חייכם ובכדי שהעסקה תצא לפועל באופן אופטימלי מבחינתכם,

קרא עוד »

ייעוץ עורך דין דיני עבודה

המעסיק פגע בזכויות שלכם? רוצים לקבל ייעוץ משפטי? פנייה לייעוץ עורך דין דיני עבודה מספקת לכם ייצוג לעובדים שכירים במגוון רחב של נושאי עבודה ותעסוקה.

קרא עוד »

אי ביצוע שימוע כדין

פוטרתם מהעבודה? הוזמנתם לשימוע לפני פיטורין? אם פוטרתם מהעבודה וזומנתם לשימוש לפני פיטורין, חשוב שתדעו כיצד השימוע צריך להתבצע ובמידה והוא אינו בוצע כראוי, יתכן

קרא עוד »

הרעת תנאי עבודה עורך דין

פגעו בתנאי העבודה שלכם? רוצים לקבל ייעוץ משפטי? ישנם גורמים רבים שיכולים לתרום להרעה בתנאי העבודה כמו הפחתה בהטבות או בשכר, עומס עבודה או דרישות

קרא עוד »

עורך דין לענייני פיטורים

צריכים ייעוץ משפטי בנוגע לפיטורים? אתם במקום הנכון! אם פוטרתם מהעבודה האחרונה שלכם ואתם חושבים כי הזכויות שלכם בתור עובדים נפגעו, כדי שתקבלו ייעוץ מקצועי

קרא עוד »

איך כותבים הסכם עבודה

התקבלתם לעבודה חדשה? לא בטוחים לגבי ההסכם שקיבלתם? חתימה על הסכם עבודה אישי היא רלוונטית למקומות עבודה בהם אין הסכם עבודה קיבוצי, או המשרה אליה

קרא עוד »

עורך דין נדל”ן

מצאתם את דירת חלומותיכם? זה הזמן לפנות לעו”ד נדל”ן! תחום הנדל”ן בישראל הינו תחום משפטי מורכב הדורש ידע ובעיקר ניסיון בתהליכי חתימה על הסכמי מכר

קרא עוד »

איך נקבעים דמי מזונות

איך נקבעים דמי מזונות – כל מה שצריך לדעת  החוק בישראל קובע שכל קטין זכאי למזונות מהוריו. כשמדובר במשפחות שבהן ההורים לא נשואים זה לזו

קרא עוד »

הגדלת חוב בתיק מזונות

תביעת מזונות בהוצאה לפועל רלוונטית כאשר התקבל פסק דין על תשלום מזונות והחייב לא ביצע זאת ולא שילם את המזונות הנדרשים ממנו על פי דין.

קרא עוד »

עו”ד משפחה במרכז

מחפשים עו”ד לצוואות? עו”ד זיו בייטל בין עורכי הדין המובילים בארץ לדיני משפחה, בעל מעל 23 שנות נסיון. מומחה בתחומי צוואות וירושות.

קרא עוד »

עו”ד הגדלת מזונות

מחפשים עו”ד לצוואות? עו”ד זיו בייטל בין עורכי הדין המובילים בארץ לדיני משפחה, בעל מעל 23 שנות נסיון. מומחה בתחומי צוואות וירושות.

קרא עוד »

עו”ד הסכם ממון

מחפשים עו”ד לצוואות? עו”ד זיו בייטל בין עורכי הדין המובילים בארץ לדיני משפחה, בעל מעל 23 שנות נסיון. מומחה בתחומי צוואות וירושות.

קרא עוד »

צו הרחקה

מחפשים עו”ד לצוואות? עו”ד זיו בייטל בין עורכי הדין המובילים בארץ לדיני משפחה, בעל מעל 23 שנות נסיון. מומחה בתחומי צוואות וירושות.

קרא עוד »

עו”ד לצוואות

מחפשים עו”ד לצוואות? עו”ד זיו בייטל בין עורכי הדין המובילים בארץ לדיני משפחה, בעל מעל 23 שנות נסיון. מומחה בתחומי צוואות וירושות.

קרא עוד »

עורך דין לענייני משפחה

עורך דין לדיני משפחה עוסק בעיקר בתחומי הגירושין, הצוואות והירושות והמעמד האישי של הפרט. עורך דין לענייני משפחה מסייע למשפחות ולאנשים פרטיים למצוא את הצדק

קרא עוד »

עו”ד משפחה

עו”ד משפחה הוא דמות מרכזית וחשובה מאוד בעת טיפול במגוון סיטואציות רגישות הנוגעות אל התא המשפחתי. מדובר במקרים כגון סכסוכי ירושה וצוואה, ניהול עזבונות, עריכת

קרא עוד »

עורך דין גירושין

עורך דין המתמחה בגירושין ככלל, הליכי גירושין אינם דבר פשוט לבני הזוג שהחליטו להתגרש ואם ישנם ילדים בתמונה, והוא משפיע גם על המשפחה הקרובה והחברים.

קרא עוד »

עורך דין דיני משפחה

מה תפקידו של עורך דין דיני משפחה? תחום המשפטים הינו תחום סבוך, מורכב ורחב, וככזה, הוא כולל תחתיו תחומי התמחות רבים ומגוונים. כל אחד מתחומי

קרא עוד »

עורך דין גירושין בתל אביב

עורך דין גירושין בתל אביב מחפשים עורך דין לענייני גירושין? כיצד תבחרו עורך דין גירושין בתל אביב? עו”ד מזונות ומשמורת משותפת נחשבים לאנשי המקצוע המתאימים

קרא עוד »

ביטול מזונות במשמורת משותפת

בעקבות שינוי חוק המזונות, הורים רבים אשר מצויים בהליכי גירושים, או גרושים במשמורת משותפת כבר שנים, מוצאים את עצמם אולי מבולבלים לגבי החובות שחלות עליהם לגבי

קרא עוד »

עורך דין ידועים בציבור

להתייעצות ראשונית עם עורך דין ידועים בציבור ללא עלות עורך דין ידועים בציבור וייצוג משפטי לידועים בציבור: המדריך המלא בעולם שבו הגבולות בין הפרטי לציבורי

קרא עוד »

רמאות בצוואה

רמאות בצוואה רמאות בצוואה ירושות וצוואות הם תחום רגיש ומורכב, אשר במקרים מסוימים, יכול ליצור קרע ממשי בין בני המשפחה – גם בין אלו המעורבים במקרה

קרא עוד »

דיני ירושה ועיזבון

לצד דיני מזונות, גירושים והסכמי ממון, עורך דין לענייני משפחה, מתמחה ברוב המקרים, גם בתחום של דיני ירושה ועיזבון.עו”ד המתמחה בתחום של דיני ירושה ועזבון,

קרא עוד »

תביעת מזונות אישה

תביעת מזונות – אישה תביעת מזונות – אישה נשים רבות אשר עומדות לקראת או  מצויות בהליכי כגירושים, מוצאות את עצמן עם שאלות או תהיות שונות לגבי

קרא עוד »

תביעה להגדלת מזונות

תביעה להגדלת מזונות אומנם נחשבת כנפוצה, אך יחד עם זאת, מדובר בתביעה מורכבת – בעיקר אם בהשוואה אל תביעה למזונות ראשונית. בכדי שתהיה עילה להגשת תביעה

קרא עוד »

מזונות גירושין

מה כוללים מזונות גירושין זוגות רבים אשר מתחילים בהליכי גירושין מוצאים את עצמם מבולבלים סביב נושא מזונות גירושין – בעיקר, בשל העובדה כי בשנים האחרונות, אנו

קרא עוד »