עו"ד לצוואות

עו"ד לצוואות ומשפחה, זיו בייטל, נחלץ לעזרתך!

תחום הצוואות והירושות קרוב ללב של כל אחד ואחת מאיתנו. אחרי הכול, במהלך החיים אנו נתקלים בצוואות לעיתים קרובות, עקב אובדן של אדם יקר לליבנו או צורך לבסס צוואה מסודרת, כדי להגן על עצמנו ועל קרובי משפחתנו.

דיני הצוואות והירושות מסייעים להסדיר למי וכיצד המנוח מתכנן להעביר את רכושו מבעוד מועד וללא עוררין, כדי שהחלוקה תתבצע בהתאם לרצונו ללא פרשנויות או פשרות. למרות החשיבות העצומה של הכנת צוואה, רבים האנשים שדוחים את הקץ, אינם פונים אל עו"ד לצוואות ועקב כך מציבים את המשפחה במצב ביש לאחר שחוו את הגרוע מכל.

כל עורך דין לצוואה ימליץ לכם להשתדל ולהכין צוואה מוקדם ככל האפשר, בכדי למנוע שסע משפחתי ולהבטיח שרצונכם יתממש במלואו בבוא העת.

מה ההבדל בין צוואה לירושה?

בעוד שצוואה מהווה מסמך אישי שנכתב על ידי המנוח מבעוד מועד במטרה לחלק את ממונו ומטלטליו בהתאם לרצונו, דיני ירושה מביאים לחלוקת הרכוש והכספים של המנוח בהתאם לחוק משפטי ידוע מראש, שאין עליו עוררין במקרה ולא קיימת צוואה.

כתיבת צוואה

במילים אחרות, ללא צוואה בני המשפחה תלויים בסדר היורשים הנקוב בדיני חוק הירושה בלבד, ולא יוכלו לבצע חלוקה אחרת של הממון והנכסים אלא אם כן יפנו לבית משפט. יש לציין שכל עורך דין צוואות ממליץ למנוע את כאב הראש ולערוך צוואה מוקדם ככל האפשר, שכן תיקים שחולקים על חוק הירושה לא מתקבלים לעיתים קרובות ומאוד קשה לערער בנושא זה.

מהו סדר היורשים בירושה?

סעיף 10 בחוק הירושה קובע כי הממון והמיטלטלין של המנוח יחולקו ליורשים לפי סדר ספציפי, המתייחס לקרבה משפחתית למנוח.

היררכיית היורשים היא כלהלן:

  • בני זוג של המנוח לפי חוק
  • ילדי המנוח
  • הוריי המנוח
  • אחיו של המנוח  

במידה ולמנוח אין קרובי משפחה, ממונו יועבר למוסד האפוטרופוס הכללי, שם הוא נותר קפוא במשך מספר שנים, כך שבמקרה ויצוץ קרוב משפחה הוא עדיין יחכה לו. לאחר תקופה המוקצבת בחוק, מלוא סכום הירושה מועבר למדינה במלואו.

במקרים מעין אלו, עורך דין צוואה וירושה לא יוכל לסייע ולערער על אובדן הירושה, מאחר והזמן הנקוב לפי החוק תם. אם יקום יורש לאחר הזמן הנקוב, יהיה עליו לקבל אישור מיוחד לערער על אובדן הירושה מרשם הירושה עצמו.

כיצד מממשים ירושה?

במידה ויורש מעוניין לממש צו ירושה, עליו לפנות לרשם ענייני הירושה ולהגיש דרכו בקשה לקיום צו ירושה. זאת משום שיתכן והמנוח השאיר צוואה, וכל צוואה מופקדת בחסותו של רשם הירושה. אם אכן קיימת צוואה בידו של רשם הירושה, היא תתגלה בעקבות הבקשה ותביא לחלוקת הממון והנכסים בהתאם לכללים שנוסחו בצוואה.

במידה ולא תימצא צוואה על ידי רשם ירושה או עורך דין צוואות יש להמתין עד לקבלת צו ירושה מידי רשם הירושה. צו הירושה מהווה הצהרה חוקית המאשרת כי ליורשים מותר לקבל את חלקם בהתאם לחוק ומוכיחה כי הם יורשיו החוקיים של הנפטר.

רוב הפעמים, יש המתין בין חודש ועד לשלושה חודשים לקבלת האישור. לאחר שמתקבל האישור, נחשף היקף הנכסים הכלולים בירושה ואופן חלוקתם.

התנגדות כלפי צו ירושה

ניתן לבטל צו ירושה במידה ואכן קיימת צוואה של המנוח שעדיין לא התגלתה או במקרה וישנם יורשים לפי חוק שאינם מוזכרים בבקשה לצו ועקב כך, אין בידם את האישור לממש את חלקם בירושה.

ניתן להתנגד למימוש צו ירושה כדין תוך 14 ימים מיום פרסומו של הצו ברשומות. לאחר הגשת התנגדות על ידי עורך דין לענייני צוואה או באופן עצמאי, נערך בירור בנושא בבית המשפט לענייני משפחה ובתומו, ניתן לבחון אם העילה לביטול צו הירושה היא בת-קיימא.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי מסודר שנערך על די עורך דין צוואות במטרה להבטיח שהנכסים והכספים של כל אדם יועברו לאנשים שחשובים לו באמת ושהוא מעוניין שיקבלו אותם. במסמך, על בעל הצוואה לקבוע ללא פרשנויות מהם המיטלטלין והממון שברשותו, ומה וכמה הוא מעוניין להעביר לכל אחד ואחת מן הקרובים אליו.

לכל אדם ואישה ישנה הזכות לכתוב צוואה

וכיום אף יש לציין כי יותר ממומלץ לכתוב צוואה מבעוד מועד, כדי להבטיח שכל פריט ופריט יעשה את דרכו לידיים הנכונות.

עריכה של צוואה מספקת לבעליה את ההקלה והביטחון כלפי מה שיקרה לרכושו לאחר מותו. בנוסף, היא מספקת לבעל הצוואה מקום להשאיר מסר רגשי ואוהב לאנשים הקרובים אליו במקרה כזה כמו מכתב פרידה או סרטון שהיורשים תמיד יוכלו לצפות בו ולהוקיר לעד.

צוואה היא מסמך דינאמי עד למותו של בעליה, ובאפשרותו לערוך אותה ולשנות אותה כראות עיניו בכל עת דרך עורך דין צוואות וירושות.

חוקים חריגים ליורשי הצוואה

יורשי צוואה המואשמים בתיק פלילי לא בהכרח יורשו לממש את הצוואה, גם אם צוינו כיורשים בצוואה המאושרת לפי חוק. במקרים מעין אלו, מומלץ לפנות אל עורכי דין צוואות לבירור מעמיק בנושא.

כיצד ניתן לערוך צוואה?

לפי החוק, ישנן ארבע דרכים לפיהן ניתן לערוך צוואה שתקבל תוקף מלא בעיני החוק במקרה הצורך. חשוב להקפיד ולבחור באחת מן הדרכים הללו בלבד, שכן צוואה שתיעשה בצורה אחרת לא תתקבל על ידי בית המשפט, תיחשב לפסולה ותביא להפעלה אוטומטית של חוק הירושה.

כתב יד

ניתן לכתוב את הצוואה יחד עם עורך דין ירושות וצוואות בכתב יד. בכדי לייצר מסמך בכתב יד בעל תוקף משפטי, יש להקפיד לציין את תאריך כתיבת הצוואה ולחתום עליה מספר פעמים. אם מבצעים תיקונים או משנים מילה, יש לחתום לידה בכדי לוודא שהתיקון נעשה על ידי בעלי הצוואה בלבד.

סוג זה הוא סוג הצוואה הנפוץ ביותר כיום, אך יש לציין כי מאחר והיא כתובה בכתב יד, מאוד קשה לאמת את אמינותה. בסופו של דבר, כל אחד יכול לחתום במקום בעלי הצוואה על ידי זיוף חתימתו, ועקב כף לפגוע ביושר הצוואה.

כתוצאה מכך, ההמלצה הרווחת היא לערוך צוואה בפני עדים בלבד.

צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים היא הצוואה המהימנה ביותר בעיני בית המשפט, משום שהיא נערכת בפני שני אנשים שהמצווה קבע אותם כעדים לצוואה שלו.

פעמים רבות, אחד העדים יכול להיות עורך דין לענייני צוואות וירושות. לכאן או לכאן, חשוב ששני העדים הנבחרים לא יהיו רשומים בצוואה בשום צורה שהיא ואינם אחד מן היורשים החוקיים של בעלי הצוואה, בכדי להבטיח את יושרה של הצוואה.

נוכחות העדים היא חיונית: היא זו שמבטיחה כי הצוואה אכן אותנטית ונכתבה מתוך רצון למלא את משאלתו האחרונה של בעלי הצוואה ולא מתוך שום מניע אחר באשר הוא.

צוואה בפני רשות

אפשרות מהימנה נוספת היא לפנות ישירות אל רשם הירושה, בית המשפט לענייני משפחה, בית דין דתי או נוטריון ולערוך צוואה דרכו. מאחר והגורם המאשר את הצוואה מהווה חלק מן הרשות המשפטית, בעלי הצוואה יכולים להיות רגועים ולדעת שהכתוב בצוואה אכן יתממש מילה במילה, מרגע אישור החתימה של הרשות הנבחרת.

ניתן לערוך צוואה בפני נציג הרשות המשפטית בעל פה או לחלופין להעביר מסמך מסודר בכתב לידי נציג הרשות המשפטית. לאחר קבלת המסמך, על הנציג לאשר כי הצוואה תקינה, ערוכה ולמסור אותה לידיים המתאימות.

אפשרות נוספת היא להעביר את הצוואה אל עורכי דין ירושות וצוואות שידאגו להעביר את הצוואה לרשם הירושה ולחתימתה ואישורה על ידי הרשם באופן אישי.

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה היא צוואה חריגה, שניתן לבצע רק במקרה ובו בעלי הצוואה מצוי במצב פיזי או נפשי לא טוב וקיימת בהילות להכנה ואישור של הצוואה דרך עורך דין מומחה לצוואות או על ידי כל גורם רשות משפטית אחר.

יש לדקלם את הצוואה בפני שני עדים, ועל העדים לתעד את תוכן הצוואה, הנסיבות בהן ניתנה ואת אישורם כי תוכן הצוואה אכן תואם לנאמר על ידי בעליה. לאחר מכן, על העדים לפנות במהרה לרשם הירושה ולדאוג לקבל אישור מלא של מסמך הצוואה.

יש לציין כי עריכת צוואה מסוג זה היא חריגה, ואם אין סיבה קריטית ליצירתה הסיכויים גבוהים שלא יתקבל אישור מידי רשם הירושה. עריכת צוואה על ידי עורך דין בצורה מסודרת תמיד תקבל אישור מהיר על ידי רשם הירושה, לכן מומלץ להקדים את המאוחר ולערוך צוואה לפני שבכלל מגיעים למצב ביש שכזה.

כיצד מממשים צוואה?

תהליך מימוש הצוואה יחסית דומה לתהליך מימוש הירושה. גם במקרה זה יש לפנות לרשם הירושה במטרה מלא צו קיום צוואה. לאחר הגשת הבקשה ואיתור הצוואה על ידי הרשם, יתקבל האישור המתאים ויינתן זמן מה שבמהלכו אחרים יוכלו להתנגד לצו הצוואה.

במידה ואיש לא התנגד לצו, יהיה ניתן לממש את הצוואה וכל אחד מן היורשים הרשומים בצוואה יקבל את חלקו בהתאם להחלטת המנוח מבעוד מועד.

כיצד מגישים התנגדות לצוואה?

במידה וישנה התנגדות לצוואה, ניתן להגיש אותה לרשם הירושה תוך 14 יום ממועד פרסומה. התנגדות לאחר 14 ימים מצריכה אישור מיוחד מבית המשפט או רשם הירושה עצמו.

במקרה ומתועדת התנגדות לירושה, יתנהל דיון בבית המשפט לענייני משפחה במטרתו לקבוע אם הצוואה תקפה או מבוטלת בחלקה או במלואה. לכל איש ניתנת הזכות להתנגד לצו צוואה, כל עוד הסיבה לכך היא אכן לגיטימית. התנגדויות שמתקבלות לרוב מתייחסות לחתימה על צוואה מתוך הכרח או בראש שאינו צלול, לפגמים בצוואה שניתנים לערעור, לסתירות מהותיות או לחוסר בהירות בתוכן הצוואה.

עורך דין התנגדות לצוואה מסייע לפעול במקרה של צורך בהליך התנגדות לצוואה, ומתוך ידע והיכרות מעמיקה עם המסמך יכול לאתר ליקויים ובעיות בצוואה יותר בקלות.  

כמה עולה לערוך צוואה אצל עו"ד לצוואות?

מחיר צוואה אצל עורך דין משתנה בהתאם למורכבות הצוואה ואורכה. צוואה בסיסית לרוב נעה מ- 2,000 ₪ ומעלה בממוצע, ועשויה להגיע למחירים גבוהים יותר ככל שמלאכת הצוואה היא מעמיקה יותר.

לסיכום, צוואה הוא מסמך חיוני שחשוב לערוך מבעוד מועד בכדי להימנע מוויכוחים מיותרים ולהבטיח שהנכסים והממון שלכם יעשו את ידם לידיים המתאימות בעת הנכונה.

נכון, לא פשוט להעלות על הדעת מחשבות מעין אלו, אך היערכות למקרים כאלו מראש על ידי הכנה של צוואה המאושרת לפי חוק לא רק מבטיחה שאתם יכולים להיות רגועים ושהנכסים שלכם יחולקו בהתאם לרצון ליבכם, אלא גם שהחלוקה תתבצע ללא עוררין ותשמור על לכידות המשפחה.

אני כאן כדי לעזור.

לשיחת היכרות ללא התחייבות יש להשאיר פרטים מטה ואדאג שהמשבר הזה יהיה מאחוריך