ידועים בציבור

ידועים בציבור, הם בני זוג אשר חיים תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף אך הקשר ביניהם לא מוסד באמצעות נישואין. כיוון שעד היום טרם חוקק חוק ידועים בציבור עדיין לא נקבעה תקופת הזמן המינימאלית אשר לפיה יכולים בני זוג להיחשב כידועים בציבור ולעיתים מספיקה תקופה קצרה של מספר חודשים להיחשב כמספיקה.

ידועים בציבור יכולים לחתום ביניהם על הסכם ידועים בציבור ובו מפורטות כל זכויותיהם וחובותיהם במסגרת מתווה החיים המשותפים וכן להוסיף בהסכם את אופן שיתוף הנכסים ואת חלוקת הרכוש במידה ויפרדו.

מזונות ידועה בציבור

בחוק הישראלי אין חקיקה המתייחסת לזכות לקבלת מזונות לידועה בציבור וגם על פי החוק העברי אין הגבר מחוייב במזונות לידועה בציבור אך גישה זו שונתה בעקבות מספר פסקי דין אשר פסקו מזונות לידועה בציבור. ידועה בציבור זכאית למזונות במידה וסולקה מבית המגורים המשותף בפתאומיות על מנת שתוכל להסדיר את חייה. בדרך כלל מדובר במזונות זמניים המוגדרים מזונות שיקומיים לתקופת זמן קצובה.

המזונות ניתנים בדרך כלל בסכום חד פעמי או מחולק על פני תקופה קצובה.

ידועה בציבור זכאית לזכויות הסוציאלית שצבר בן זוגה וכמו כן למזונות מהעיזבון עם פטירת בן הזוג.

זכויות פנסיוניות של ידועים בציבור במידה והוכח כי בני הזוג חיו כידועים בציבור אזי במידה ואחד מבני הזוג נפטר זכויותיו הפנסיוניות, עוברות לבן הזוג שנותר. לפיכך בן הזוג שנותר זכאי לקצבת פנסיה חודשית קבועה של המנוח שהיה זכאי לגמלה.

קצבת שארים ותביעות מול ביטוח לאומי קצבת שאירים היא הקצבה שלה זכאי אדם לאחר שבן זוגו נפטר – הקצבה ניתנת על ידי הביטוח הלאומי. במקרה שבו בן או בת הזוג הנותרים הם ידועים בציבור הם זוכים לאותם זכויות של אלמן או אלמנה.

כאן מוגדרת תקופת זמן של שנה אחת לפחות שבמהלכה בני הזוג חיו יחד כדי שיזכו למעמד של ידועים בציבור. במקרה של ידועה בציבור, מי שחייתה עם הנפטר שנה אחת לפחות לפני מותו או שילדה לנפטר ילד. על מנת לתבוע מהביטוח הלאומי את קצבת השארים עליהם להודיע לביטוח לאומי כי הינם ידועים בציבור.
עורך דין זיו בייטל עם מעל 23 שנות ניסיון בליווי זוגות ידועים בציבור.
צרו קשר ליעוץ ולקביעת פגישה.

נושאים בעמוד זה:

קבעו עוד היום פגישת ייעוץ

ללא עלות:​

משרד עורכי דין זיו בייטל​

.Ziv Beitel & Co
Law Firm

ניסיון רב בדיני
גירושין ומשפחה

מעל 23 שנות נסיון

מאות הצלחות
בתיקי גירושין

מוביל בארץ
בתחומי המשפחה

מאמרים נוספים