הסכם יחסי ממון

רכוש וממון

רכוש משותף:
המושג רכוש משותף מתייחס לרכוש אותו צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים וכולל בתוכו: נכסים, חפצים, זכויות סוציאליות (כמו למשל ביטוחי חיים, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה) וכן זכויות אשר מקורן במאמץ משותף.

לפי הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו לעיתים על חשבון התפתחותו האישית.

לא הכל מסכימים להחלת הלכת השיתוף על "נכסי קריירה" ויש להוכיח  מהם "נכסי הקריירה", מבלי להציב רשימה סגורה, כלל הוא כי נכסי קריירה עוסקים בכושרו של האדם להשתכר ובשיפור הכושר להשתכר במהלך הנישואין.

על אף שנכסי קריירה הם נכסים אישיים שכן לפעמים מקורם בכישוריו האישיים של האדם, יש לכמת את משקלם לפי השכלה נרכשת, ניסיון ומוניטין שנרכשו ועזרת בן הזוג  השני לאורך תקופת הקשר הזוגי.

איזון משאבים
חוק יחסי ממון בין בני-הזוג תשל"ג- 1973 קובע כי הזכות לאיזון משאבים מתעוררת עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג, אז זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי  בני הזוג האחר, למעט:
  1. נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה  בתקופת הנישואין.
  2. גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף, או מוות.
  3. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.
איזון משאבים הינו ריכוז כל הזכויות והחובות המשותפים של בני הזוג ופירוק השיתוף בהם.

באין הסכמה בין בני הזוג בשאלה מה מגיע מהאחד לשני או באיזו דרך יבוצע האיזון, 
יחליט בית המשפט או בית הדין, מדובר בהליך משפטי הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג לאחר הפירוד ומשמעותו היא שבן הזוג יכול לתבוע את חלקו ברכוש המשותף.

נכס שבן זוג הוציא או התחייב להוציא מרשותו בכוונה לסכל ולהבריח את זכותו של בן זוגו האחר, ונכס שנתן או התחייב לתת במתנה (למעט מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין) רשאי בית המשפט או בית הדין לראותו, לצורך איזון המשאבים, כאילו הוא עדיין של  אותו בן זוג.

חזקת השיתוף:
חזקת השיתוף או הלכת השיתוף קובעת כי כל הזכויות והחובות שנצברו על ידי בני הזוג במהלך חיי הנישואין מוגדרים כרכוש משותף, אלא אם כן חתמו על הסכמי ממון. הלכת השיתוף קובעת כי חלוקת הזכויות והחובות המשותפים תעשה באופן שויוני בין שני בני הזוג.

הסכם ממון:
הסכם ממון הוא הסכם הנחתם על ידי שני בני הזוג לפני הנישואין או במהלכם ותפקידו להגדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במידה וייפרדו. חלוקת הרכוש היא אחד הנושאים החשובים והרגישים ביותר בהליך גירושין, לכן חתימה על הסכם ממון יכולה לפשט את התהליך – כאשר כל הקלפים מונחים על השולחן כל אחד מבני הזוג יודע מה יקבל במקרה והנישואין יתפרקו.

הסכם ממון מועיל לשמירת הזכויות של בן הזוג אשר הגיע אל הנישואים עם נכסים אשר בן הזוג השני לא היה שותף ביצירתם, זאת למרות קביעת החוק בעניין.
 
באמצעות הסכם ממון, טרם הנישואין ניתן להבטיח את הסכמתו וידיעתו של בן הזוג באשר להיקף זכויות של הצד האחר ולמנוע תביעה עתידית לאיזון הזכויות או חלק מהם.הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון או בבית המשפט, לאחר הנישואין ובכל שלב יכולים בני הזוג לחתום על הסכם ממון, אולם הסכם זה טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הרבני.

אני כאן כדי לעזור.

לשיחת היכרות ללא התחייבות יש להשאיר פרטים מטה ואדאג שהמשבר הזה יהיה מאחוריך